Home » photogallery » business » KNOW SPECIAL REPORT ON WHICH COUNTRY OWNS HIGHEST GOLD RESERVE SV

સૌથી વધુ સોનાનો ભંડાર ધરાવતા દુનિયાના 10 દેશ, જાણો ભારતનું સ્થાન !

દુનિયામાં સૌથી વધુ સોનુ રાખનારો દેશ અમેરિકા છે, તેની પાસે 8 હજાર ટનથી વધુ સોનુ છે. આ સોનાની કિંમત કરીએ તો હાલ તે 373 અરબ ડોલરથી વધુ છે. જાઓ અન્ય દેશ પાસે કેટલું છે સોનુ.