Home » photogallery » business » JOB OPPORTUNITY CENTRAL GOVT IS GIVING JOB THROUGH PORTAL NAME NSC KM

ખબર છે! સરકારે બેરોજગાર માટે બનાવ્યું છે પોર્ટલ, રજિસ્ટ્રેશન કરો અને મેળવો નોકરી

આમાં ઓછું ભણેલા, અભણ લોકો પણ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે...