Home » photogallery » business » GOVERNMENT OF INDIA PROPOSES HOTEL BILLS ABOVE RS 20000 JEWELLERY PURCHASE OVER RS 1 LAKH COME UNDER I T SCANNER CH

Tax: 20 હજાર વધુના હોટલ બિલ, એક લાખથી વધુના દાગીના ખરીદવા પર સરકારને હવે આપવી પડશે જાણકારી

1 લાખ રૂપિયાથી વધુની સ્કૂલ ફી ભરવાની હોય કે કોઇ વ્હાઇડ ગૂડ, જવેરાતની ખરીદી હવે સરકારને જાણકારી આપવી પડશે.