Home » photogallery » business » GOLD SILVER RATE GOLD PRICE BIGGEST WEEKLY FALL IN 1 MONTHS MAY BELOW 32500 RUPEES TEN GRAMS

માર્ચમાં રૂ.1500થી વધુ સસ્તું થયું સોનું, આ કારણે વધુ ઘટી શકે છે ભાવ

સ્થાનિક સરાફ બજારમાં માર્ચ મહિના દરમિયાન સોનું 1865 રૂપિયા પ્રતિ દસ ગ્રામ સુધી સસ્તું થયું છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन