Home » photogallery » બિઝનેસ » ફરાર થયા બાદ પહેલીવાર લંડનમાં દેખાયો નીરવ મોદી, ભારત વાપસી પર કહ્યું, ‘નો કમેન્ટ’

ફરાર થયા બાદ પહેલીવાર લંડનમાં દેખાયો નીરવ મોદી, ભારત વાપસી પર કહ્યું, ‘નો કમેન્ટ’

વધેલા વાળ, દાઢી અને 10 હજાર ડોલરનું જેકેટ પહેરીને તે લંડનનાં રસ્તાઓ પર બિન્દાસ ફરી રહ્યો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन