Home » photogallery » બિઝનેસ » FD માટે આ પાંચ ખાનગી બેંક છે સારો વિકલ્પ, એક વર્ષની FD પર આપે છે 6.50% સુધીનું વ્યાજ

FD માટે આ પાંચ ખાનગી બેંક છે સારો વિકલ્પ, એક વર્ષની FD પર આપે છે 6.50% સુધીનું વ્યાજ

Fixed deposit rates: સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્કો (Small finance banks) અને નાની ગણાતી ખાનગી બેન્કો નવી ડિપોઝીટ માટે ટોચની ખાનગી બેંકોની તુલનામાં ઊંચા વ્યાજદર ઓફર કરતી હોય છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन