Home » photogallery » business » CROPS THAT USE MORE WATER THAN OTHERS ARE A CAUSE OF WATER CRISIS

આ 5 'પાક'ના કારણે સુકાઈ રહ્યું છે જમીનનું પાણી

ભારતમાં જ્યાં લગભગ 76 મિલિયન લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી નથી મળી રહ્યું, ત્યાં કેટલાક પાક એવા છે જે વાવવા ખુબ પાણીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે