Home » photogallery » business » BUDGET 2020 WHO PRESENTED THE HIGHEST NUMBER OF UNION BUDGETS IN INDIA KNOW IN GUJARATI MB

આ ગુજરાતી નાણા મંત્રીના નામે છે સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ

જાણો અત્યાર સુધી કયા નાણા મંત્રીએ દેશ માટે કેટલીવાર રજૂ કર્યું બજેટ