Home » photogallery » business » BANK WILL BE CLOSE FROM 26TH JANUARY FOR THREE DAYS VZ

આજે જ પતાવી લો બેંકનું કામ, આગામી ત્રણ દિવસ સુધી બંધ રહેશે બેંક

26મી તારીખે ગણતંત્ર દિવસની રજા છે, ત્યાર પછીના દિવસે ચોથો શનિવાર હોવાને કારણે બેંકો બંધ રહેશે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन