Home » photogallery » business » 2018 BUDGET IS DREAM BUDGET FOR MIDDLE CLASS PEOPLE MP

આ કારણોથી મિડલ ક્લાસ માટે હશે વર્ષ 2018નું બજેટ 'ડ્રીમ બજેટ'

ઇક્વિટી પર લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેસ ટેક્સ- બેહતર રિટર્નને જોતા શેર માર્કેટમાં નિવેશકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. તેનાં પર મળનારા રિટર્ન પર 2005માં લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેસ ટેક્સ લગાવવા પર ફરી એક વખત ગંભીરતાથી વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन