Home » photogallery » business » 165 YEARS OF INDIAN RAILWAYS COUNTRYS FIRST SMART RAILWAY STATION WILL OPEN IN 2019

ભારતીય રેલનાં 165 વર્ષ, 2019માં શરૂ થશે દેશનું પ્રથમ સ્માર્ટ સ્ટેશન

ભારતનાં 400 સ્ટેશનોને આધુનિક સુવિધાથી તૈયાર કરવામાં આવશે.