Home » photogallery » business » 1 JANUARY 2022 ATM CASH WITHDRAWAL TO BANK DEPOSIT CHARGES 5 RULES TO BE CHANGED FROM NEW YEAR VZ

1 January 2022: 1 જાન્યુઆરીથી બદલાશે આ નિયમો, ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવાનું બનશે મોંઘું

1 January 2022: પહેલી જાન્યુઆરી 2022થી તમારા જીવન સાથે જોડાયેલા અનેક નિયમો બદલાઈ જશે. આથી આ ફેરફાર વિશે જાણકારી મેળવવી જરૂરી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन