Home » photogallery » bhavnagar » Hazira Ghogha ro pax ferry શરૂ થવાથી સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર માત્ર ચાર કલાકમાં પહોંચાશે

Hazira Ghogha ro pax ferry શરૂ થવાથી સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર માત્ર ચાર કલાકમાં પહોંચાશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 8 નવેમ્બરે હજીરા-ઘોઘા રો-પેક્સ ફેરીનું વર્ચ્યુઅલ ઉદઘાટન કરશે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन