Home » photogallery » ahmedabad » જોઈ લો આ લેટર, આવા સ્કૂલ સંચાલકોનું શું કરવું જે સરકારને પણ ગાંઠતા નથી

જોઈ લો આ લેટર, આવા સ્કૂલ સંચાલકોનું શું કરવું જે સરકારને પણ ગાંઠતા નથી

શિક્ષણ વિભાગે કડક સૂચના આપી છે છતાં શાળાના સંચાલકો પોતાની મનમાની કરી રહ્યા છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन