Home » photogallery » ahmedabad » કોરોનાનો કહેર: AMCએ પરીક્ષા ટાણે જ AMTS, BRTS બંધ કરતા વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાયા, પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચવામાં પડશે મુશ્કેલી

કોરોનાનો કહેર: AMCએ પરીક્ષા ટાણે જ AMTS, BRTS બંધ કરતા વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝાયા, પરીક્ષા સ્થળ પર પહોંચવામાં પડશે મુશ્કેલી

BA, Bcom, BSc સહિત વિવિધ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓની ફસ્ટ સેમિસ્ટરની પરીક્ષા યોજાવાની છે. જેમાં શહેરના અલગ અલગ કોલેજમાં ફાળવવામાં આવેલા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર અંદાજે 70 હજાર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन