Home » photogallery » ahmedabad » DOCTOR COUPLE VISHVA VORA AND JINAL VORA MAKE CYCLING RECORD AT SPITI VALLEY CIRCUIT VZ

અમદાવાદના ડૉક્ટર દંપતીએ 510 કિલોમીટર સાઇક્લિંગ કરીને સર્જ્યો રેકોર્ડ, 10 દિવસમાં પૂર્ણ કર્યો પ્રવાસ

World cycling day 2022: ડૉ. વિશ્વા વોરા અને ડૉ. જીનલ વોરાએ સ્પીતી વેલી સર્કિટનો 510.05 કિલોમીટરનો લાંબો પ્રવાસ 10 દિવસમાં સાઇકલ પર પૂર્ણ કર્યો.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन