Home » photogallery » ahmedabad » ત્રીજી લહેર પહેલા જ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટથી સજ્જ, હવે નહિ સર્જાય અછત

ત્રીજી લહેર પહેલા જ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટથી સજ્જ, હવે નહિ સર્જાય અછત

5 ઓક્સિજન પ્લાન્ટમાંથી પર મિનિટે 2600 લીટર ઓક્સિજનનું થશે ઉત્પાદન.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन