Home /Photo Story /business / 1 જૂનથી થઈ રહ્યા છે આ મોટા ફેરફાર, તમારા ખિસ્સા ખંખેરી નાખશે

1 જૂનથી થઈ રહ્યા છે આ મોટા ફેરફાર, તમારા ખિસ્સા ખંખેરી નાખશે

1 જૂનથી ખિસ્સા ખંખેરી લેશે આ નવા ફેરફાર, અત્યારથી તૈયારી કરવા મંડો

Rules Changing from 1st June: દેશમાં દરેક મહિનાની પહેલી તારીખથી અનેક ફેરફાર થાય છે. જૂન મહિનાની શરુઆત સાથે પણ અનેક ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. આ તમામ ફેરફાર સામાન્ય નાગરિકના ખિસ્સા પર પ્રભાવ પાડશે.