Home /Photo Story /business / જૂનમાં 12 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે, 2000ની નોટ એક્સચેન્જના તમારા પ્લાનમાં પંક્ચર પાડશે

જૂનમાં 12 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે, 2000ની નોટ એક્સચેન્જના તમારા પ્લાનમાં પંક્ચર પાડશે

જૂનમાં બેંકો 12 દિવસ બંધ, 2000ની નોટ એક્સચેન્જ કરવા જતાં ધક્કો ન પડે, ચેક કરો લિસ્ટ

Bank Holiday in June 2023: જૂન મહિનામાં કુલ 12 દિવસ બેંકો બંધ રહેશે. જો તમારે પણ 2000ની નોટ બદલાવવાની હોય તો પહેલા બેંકોમાં છુટ્ટીઓનું લિસ્ટ ચેક કરી લો.