બનાસકાંઠાઃ વાસણ ગામમાંથી 2 યુવકોનું અપહરણ, છ લોકો ઝડપાયા, માંગી હતી રૂ.15 લાખની ખંડણી

બનાસકાંઠાઃ વાસણ ગામમાંથી 2 યુવકોનું અપહરણ, છ લોકો ઝડપાયા, માંગી હતી રૂ.15 લાખની ખંડણી

ટૉપ ન્યૂઝ