ગાડીના વીમો વેચવા એજન્ટ તમારી સાથે છેતરપિંડી તો નથી કરી રહ્યાં ને ?

ગાડીના વીમો વેચવા એજન્ટ તમારી સાથે છેતરપિંડી તો નથી કરી રહ્યાં ને ?
વીમો

વાહન ઇન્સ્યોરન્સ વેચવા માટે એજન્ટ કરી રહ્યાં છે હેર-ફેર, શું તમે તો નથી બન્યાને ભોગ

 • Share this:
  જો તમે બજારમાં મળી રહેલા ડિસ્કાઉન્ટેડ ઓફર્સ પર ધ્યાન આપતા નથી, તો તમે વીમામાં થનારા દગાઓને ટાળી શકો છો. કંપનીઓ પોલિસીને કિંમત અનુસાર આકર્ષક બનાવવા માટે તેમા આ પ્રકારે હેર-ફેર કરી રહી છે.
  જે વીમા પ્રોડક્ટ તમને વેચી રહ્યા છે તે ગમે ત્યાં મિસ સેલિંગ તો નથી . જો વીમા ઉત્પાદન વેચનારા તમને મોટુ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યાં છો, તો તે હોઈ શકે છે કે તમે ખોટા વેચાણ, એટલે કે ખોટી માહિતી દ્વારા તમે ભોગ બની રહ્યાં છો.  આઇડીવી(ઇશ્યોર્ડ ડિક્લેયર્ડ વેલ્યૂ)નું રાખો ખાસ ધ્યાન

  વીમો લેતા, સમયે ધ્યાનમાં રાખો કે એજન્ટ કરતાં વધુ ભાવ ન કરો. જો તમે આમ કરો તો એજન્ટ તમને તમારી કારના મૂલ્યને ઘટાડીને પ્રીમિયમનો લાભ આપશે, પરંતુ જો તેમા નુકસાન થવા પર ક્લેમ કરો છો, તો તમને ઓછી રકમ મળશે .કારણ કે તમારી કારની ઓછી IDV આપવામાં આવી હતી. આથી તમારી ઇંશ્યોર્ડ ડિક્લેયર્ડ વેલ્યૂ ઓછી થઇ જશે.

  જ્યારે કોઈ નાણાકીય નુકસાનનું વળતર વીમા કરાવનાર વ્યક્ત આપે છે, તે કપાતપાત્ર કહેવામાં આવે છે. તે જરૂરી અથવા સ્વૈચ્છિક છે. પોલિસીના કિસ્સામાં જેમાં કારની આઇડીવી રૂ. 6.5 લાખ છે અને વીમા 18, 303નું નીચુ પ્રીમિયમ ઓફર કરે છે, તો તમને રૂ. 5000 ની સ્વૈચ્છિક કપાતપાત્ર ઓફર કરવામાં આવે છે.  ધ્યાનમાં રાખો કે જો તમે બીજો ઇંશ્યોરન્સ સિફ્ટ કરો છો અને છેલ્લા ઇન્શ્યોરન્સમાં કરવામાં આવેલા ક્લેમ વિશે નથી કહેતા તો તમને નવા ઇન્શ્યોરન્સમાં ડિસ્કાઉન્ટ પ્રીમિયમ મળી શકે છે અને તે તમારા માટે ફાયદો થઇ શકે છે.

  જ્યારે સમસ્યા તે સમયે થાય છે જ્યારે નવા ઇન્શ્યોરન્સમાં ક્લેમ કરો છો. કંપની તમારા ક્લેમની હિસ્ટ્રીની તપાસ માટે તમારા છેલ્લા ઇન્શ્યોરન્સનો સંપર્ક કરે છે. જો ક્લેમ સમયે પોલિસીધારક તરફથી ખોટી માહિતી સામે આવે છે તો ઇન્શ્યોરન્સ કંપની ક્લેમને રદ્દ પણ કરી શકે છે.
  First published:November 11, 2018, 12:57 pm