સુરેન્દ્રનગર (Surendranagar News)

માજી સરપંચની હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલા દાદા, પુત્ર અને પૌત્રની પોલીસે કરી ધરપકડ
માજી સરપંચની હત્યાના ગુનામાં સંડોવાયેલા દાદા, પુત્ર અને પૌત્રની પોલીસે કરી ધરપકડ