Home /News /lifestyle /

આ તસવીરોને જોઈને એવું લાગે કે દુનિયામાં કંઈ પણ અસંભવ નથી

આ તસવીરોને જોઈને એવું લાગે કે દુનિયામાં કંઈ પણ અસંભવ નથી

જીવનસાથી સાથે હોય તો બધુ જ સરળ છે. તેનો હાથ તમારા હાથમાં હોય તો કોઈ પણ મુશ્કેલીનુ કામ પણ તમે કરી શકો છો. બસ આવું જ ઉદાહરણ આપ્યું છે Lexi અને તેના પતિ Dannyએ, બંનેએ સાથે મળીને ઘટાયું 170 કિલો વજન.

27 વર્ષની Lexiનો વજન 220 કિલો હતો. જ્યારે Dannyનો વજન 126 કિલો હતો. પરંતુ જ્યારે તેમને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થયો ત્યારથી નક્કી કર્યું કે વજન ઘટાડવો છે.

18 મહીના સુધી જિમમાં કલાકો મહેનત કરી અને બેસ્વાદ ડાયટ પ્લાનને ફોલો કર્યો હતો. અને બંનેએ 178 કિલો સુધીનું વજન ઘટાડ્યું. ધ્યાનથી જુઓ આ તસવીરોને, કે જે જોઈને તમને એવું નહીં લાગે કે આ તસવીરોમાં જોવા મળતા બંને શખ્સ Lexi અને Danny છે.


પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર Lexi લખે છે કે 'અમારે બાળક જોઈતું હતું. પરંતુ વજન વધારે હોવાથી ઘણુ મુશ્કેલ હતું. જેથી ડૉક્ટરએ વજન ઘટાડવાની સલાહ આપી.'

આ જોડીની ખાસ વાત એ છે કે તેના વજનથી તેમની લવ લાઈફ પર કોઈ ફેર નથી પડ્યો Lexi કહે છે કે 'મને Danny ત્યારે પણ એટલો જ પ્રેમ કરતો હતો અને આજે પણ એટલો જ પ્રેમ કરે છે. તેને વજનને અમારા પ્રેમ વચ્ચે ક્યારેય નથી આવવા દીધો. બસ એ માત્ર મને હેલ્ધી જોવા માગતો હતો. ઝીરો ફિગર બનાવવું એ એને મારા વિશે નથી વિચાર્યુ'#throwbackthursday to 485lbs & @discoveringdanny proposing to me at sunset on Clearwater Beach. He never saw me as my size, asked me to change, or made me feel as anything other than beautiful. He treated me the same way at 485lbs that he does at 182lbs. Love doesn't have a size or weight limit. He saw the person I was on the inside and supported me while I made that person on the side match my outside. Surround yourself with those who lift you higher and see the greatness in you even when you dont see it yourself! ❤ #weightloss #weightlossjourney #fatgirlfedupdietbet #love #florida #clearwaterbeach #sunset #fitspire #fitcouple #relationshipgoals #couplegoals #fattofit #obesetobeast #beastmode #fitfam #fitspo #inspire #motivation #fitnessmotivation #gym #wedding #engagement #transform #fitspo #diet #extremeweightloss #transformation


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on


Lexiએ પોતાની સ્ટોરી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી.#swolematesunday -394👇lbs since 1/1/16! This man has stuck by my side through thick & thin. @discoveringdanny has loved me no matter my size and never asked me to change. He treats me the same way at 179lbs that he treated me at 485lbs. When we got married we made vows to low eachother for better for worse through sickness and in health until death do us part. ❤ We meant those words and we are so happy for this new life we are living. Don't wait until the New Year to change like we did - start today! #weightloss #weightlossjourney #fit #gym #workout #fitfam #fitspo #fitnesssmotivation #goals #healthylifestyle #diet #fitness #love #couplegoals #relationshipgoals #diet #motivation #fitnessmotivation #fattofit #fedupfam #fatgirlfedupsdietbet #dietbet #losingweight #transformation


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on


આ તસવીર ત્યારની છે કે જ્યારે બંનેએ વજન ઘટાડવાનું વિચાર્યું હતું.

#facetofacefriday -392lbs 👇 since @discoveringdanny & I set a New Years Resolution 1/1/16. This picture from the night before we started our journey speaks to me. We had no idea exactly how we were going to lose the weight or if we would make it - but we were determined to try. We knew that together anything was possible. We weighed a combined total of 765lbs and we fedup with the life we were living. Together we started meal prepping, drinking water instead of soda, quit watching television and started moving more, going to the gym just 30 minutes five times a week, focusing on our future every day, setting goals - and day by day the weight took care of its self. Dont wait for New Years like we did - START TODAY! #weightloss #weightlossjourney #fit #fattofit #obesetobeast #beastmode #fitspo #diet #swolemate #resolution #couplegoals #relationshipgoals #beforeandafter #extremeweightloss #weightlosstransformation #gym #fitcouple #faceprogress #transformation #fitfam #health #diet #losingweight #gymlife #goals #transform


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on
#motivationmonday -303lbs in 18 months. Today someone asked me what I told myself the night before I started my weight loss journey on 1-1-16 & stepped into the gym. Here was my response - "Tomorrow is the first day of the rest of your life. Are you going to just keep talking about losing the weight or are you just going to do it? No more excuses. No more fear. You dont have to live this way for the rest of your life Lexi. You are in charge of your future so go in that gym and show every single person that stares or doubts you what youre made of. Prove them wrong & lets do this once and for all." I was fedup and ready to change for ME and nobody could hold me back. Not then, not now. Don't let the fear of the unknown or starting hold you back - start today! --------------------------------------------------------------------------------- Dietbet just started but you can join for 14 days after! Time to get back on track! Thanksgiving is over - dont let Thanksgiving stop your goals! Fedup & ready to change? Time to finish 2017 strong! Time to reset after thanksgiving, win money for christmas & rock those outfits when you see all your family! Lose weight, share tips/recipes, giveaways including fedup tees, lulagems.com $100 wardrobe, @proteinmilkshake protein, & get paid!  Link in bio or dietbet.com/fatgirlfedup #goals #motivation #fit #fitfam #obesetobeast #weightloss #weightlossjourney #motivation #fattofit #fitcouple #dietbet #diet #selflove #plussize #effyourbeautystandards #fitspo  #countingcalories #motivation #fitness #gym #anytimefitness #fitspo #losingweight #weightlosstransformation #transform #gymlife #fitnessmotivation #diet #thickfit  #dietbet #fatgirlfedupsdietbet #extremeweightloss #anytimefitness


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on

વજન એટલો વધારે હતો કે બેડ પરથી ઉભું થવું પણ મુશ્કેલ થતું હતું.#motivationmonday 👇 392lbs together since @dannyreed5 & I set a New Years Resolution 1/1/16. We spent many years together living on the couch. We would come home from work binge watch Netflix, mindlessly eat & then repeat the next day. We weren't able to do many things that other couples could do mainly due to my weight such as go to Theme Parks, travel on airplanes, fit into booths or movie theater seats, talk romantic walks, and even grocery shopping had started to become a chore. We wanted to be parents one day and knew we had to take care of our health or that wasnt an option. This Thanksgiving we are grateful for our health and our new life together. This Thanksgiving we are living not just existing. We hope by sharing our story it will encourage others to write their own. Start today! --------------------------------------------------------------------------------- LAST DIETBET OF 2017 STARTS IN LESS THAN 2 WEEKS! Fedup & ready to change? Time to finish 2017 strong! Time to reset after thanksgiving, win money for christmas & rock those outfits when you see all your family! Lose weight, share tips/recipes, giveaways including fedup tees, & get paid! Link in bio or dietbet.com/fatgirlfedup #goals #motivation #fit #fitfam #obesetobeast #weightloss #weightlossjourney #motivation #fattofit #swolemate #fitcouple #dietbet #diet #selflove #plussize #effyourbeautystandards #fitspo #countingcalories #motivation #fitness #gym #anytimefitness #fitspo #losingweight #weightlosstransformation #transform #gymlife #fitnessmotivation #diet #thickfit #gym #transformationtuesday #dietbet #fatgirlfedupsdietbet #extremeweightloss #anytimefitness


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) onએક બીજાની પ્રેરણા બન્યાં બંને.

#transformationtuesday -392👇 since @dannyreed5 & I set a New Years Resolution together 1/1/16. We didnt have a meal plan, surgery, personal trainer, but what we did have was each other & the motivation within to work hard every single day. We wanted to be parents in the future and live a longer life together. We had no idea that in just over a year 6 months we would be a completely different couple. We may have lost the weight but we have grown closer together. Pound by pound, step by step, day by day - we have transformed our lives and molded our bodies into the people we've always wanted to be. This man has been by my side for the last 10 years and treated me no different at 485lbs than he does at 182lbs. We all deserve to live a life we are in love with and have people around that make it worth living. We hope others will hear our story & decide not to give up! --------------------------------------------------------------------------------- Dietbet just started but you can join for 14 days after! Time to get back on track! Thanksgiving is over - dont let Thanksgiving stop your goals! Fedup & ready to change? Time to finish 2017 strong! Time to reset after thanksgiving, win money for christmas & rock those outfits when you see all your family! Lose weight, share tips/recipes, giveaways including fedup tees, lulagems.com $100 wardrobe, @proteinmilkshake protein, & get paid!  Link in bio or dietbet.com/fatgirlfedup #goals #motivation #fit #fitfam #obesetobeast #weightloss #weightlossjourney #motivation #fattofit #fitcouple #dietbet #diet #selflove #plussize #effyourbeautystandards #fitspo  #countingcalories #motivation #fitness #gym #anytimefitness #fitspo #losingweight #weightlosstransformation #transform #gymlife #fitnessmotivation #diet #thickfit  #dietbet #fatgirlfedupsdietbet #extremeweightloss #anytimefitness


A post shared by Lexiiii ❤ (@fatgirlfedup) on
First published:

Tags: Inspiration, Instagram, Motivation, Weight loss, Weight loss tips

विज्ञापन

विज्ञापन

આગામી સમાચાર

विज्ञापन
विज्ञापन