ખીલ હોય કે દિવાલ પરના ડાઘ હોય બધામાં અકસીર છે ટૂથપેસ્ટ

  • Share this:
ખીલ હોય કે દિવાલ પરના ડાઘ હોય બધામાં ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ ઘણો જ કામનો હોય છે. આજે આપણે ટૂથપેસ્ટના કેટલાક અકસીર ઉપાયો જોઈએ.

– રાતે સુતી વખતે મોઢા પરના ખીલ પર થોડી ટૂથપેસ્ટ લગાવી દો, જ્યારે તમે સવારે ઊઠીને જોશો તો ડાઘ સાફ જોવા મળશે.

– ઘરમાં નાના છોકરાઓ મોટાભાગે દીવાલ પર અનેક પ્રકારની કલાકારી કરી દેતા હોય છે. ત્યારે તમે દીવાલ પર ટૂથપેસ્ટ લગાવીને તે ડાઘાને સાફ કરી શકો છો. આવું કરવાથી દીવાલ પરનો કલર પણ જતો નથી.

– દૂધના વાસણોની દુર્ગંધ અથવા બાળકોના દૂધની બોટલને સાફ કરવી હોય તો તમે એ વાસણમાં થોડી ટૂથપેસ્ટ પાણીમાં નાંખીને સાફ કરી દો. તેનાથી વાસણ અથવા બોટલમાં આવતી દુર્ગંધથી છુટકારો મળશે.

– ડ્રેસ પર સહી અથવા લિપસ્ટિકના ડાઘ લાગી જવાથી તેને સાફ કરવામાં પરેશાની થાય છે. તો ડાઘ પડ્યા હોય તે જગ્યા પર ટૂથપેસ્ટ લગાવીને રાખો અને ચોખ્ખા પાણીથી ઘોઇ નાંખો. આવું કરવાથી કપડાં પરના ડાઘા જતાં પહેશે.

– મિરર અથવા કાચના ટેબલ પર ચાના કપ મુકતા હોઇએ છીએ અને તેના પર નિશાન પડી જતા હોય છે ત્યારે તેને દૂર કરવા માટે ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ કરો. ડાઘા પડ્યા હોય એ જગ્યા પર થોડી ટૂથપેસ્ટ લગાવી દો તરત જ ડાઘ જતાં રહેશે.
First published: