રોટલીને પોચી બનાવવા અને ભીંડાની ચીકાશ દૂર કરવા ઉમેરો આ ચીજ

 • Share this:

  • રોટલી માટે લોટ બાંધતી વખતે બે ચમચી દૂધ, ઘી કે મલાઈ મેળવવાથી રોટલી એકદમ પાતળી બનશે.

  • ભીંડાનું શાક બનાવતી વખતે તેમાં એક ચમચી દહીં નાખવાથી તેની ચીકાશ ઓછી થશે.

  • ફલાવરનું શાક બનાવતી વખતે એમાં બે ચમચી દૂધ ઉમેરવાથી ફલાવર ચડી ગયા પછી પણ સફેદ રહે છે.

  • પૂરીનો લોટ પાણીથી બાંધવાને બદલે દહીંથી બાંધવાથી પૂરી પોચી થશે.

  • ગળ્યા સક્કરપારા બનાવવા મેંદામાં થોડું મીઠું ભેળવવાથી સક્કરપારા સ્વાદિષ્ટ લાગશે.

  • બિસ્કિટ પર દૂધ લગાવી ધીમા તાપે ઓવનમાં રાખવાથી બિસ્કિટ કડક, તાજા અને કરકરા થશે.

  • વેફરને છૂટી કરવા કેળાં-બટાટાની કાતરી પર મીઠાના પાણીનો છંટકાવ કરવો અને પછી તળવી.

  • દાળ-ઢોકળી બનાવતી વખતે ઢોકળીને કાચી-પાકી શેકીને દાળમાં નાખવાથી તે ચોંટશે નહીં.

  • પાણીપૂરીની પૂરી બનાવતી વખતે લોટ બાંધવા ઝીણા રવામાં પીવાની સોડા  લેવાથી પૂરી ફૂલશે.

  Published by:Bansari Shah
  First published: