Home /News /lifestyle /N18 Health Special : દારૂ પીવાના કારણે થઈ શકે છે હ્રદયને મોટુ નુકસાન, લક્ષણો જાણી લો, બચી જશો

N18 Health Special : દારૂ પીવાના કારણે થઈ શકે છે હ્રદયને મોટુ નુકસાન, લક્ષણો જાણી લો, બચી જશો

heart disease

Heart Attack Due to Alcoholism: લાંબા સમય સુધી આલ્કોહોલ લેવાથી કાર્ડિયોમાયોપથી એટલે કે હૃદયના સ્નાયુઓનો રોગ હૃદયમાં વિકસે છે, જેના કારણે હૃદયના સ્નાયુઓ અસામાન્ય રીતે મોટા થાય છે.

(Written by Dr. Pradeep Kumar D., Sr. Consultant, Interventional Cardiology, Aster CMI Hospital, Bangalore)

Most people consider it safe to drink alcohol in excess. Many people drink alcohol for fun. Some people do not treat alcohol as a drug. They believe that drinking more is good for our heart. Of course, alcohol consumption does more harm than good, and long-term heavy drinking poses a greater risk to the heart, as well as increasing the chance of alcoholic cardiomyopathy.

What is alcoholic cardiomyopathy?

Excessive alcohol consumption often causes hypertension (high blood pressure). which weakens the heart muscle and makes it difficult for the heart to pump blood properly. This causes the heart to widen and become thinner to hold more blood. As a result, blood and heart muscle function are affected. If hypertension is left untreated for a long time, it can lead to heart failure.

Long-term alcohol consumption can cause cardiomyopathy, a disease of the heart muscle, to develop in the heart, causing the heart muscle to become abnormally large. If cardiomyopathy is left untreated for a long time, the condition can become potentially fatal and increase the risk of irregular heartbeats. Which can cause congestive heart failure. The condition is usually diagnosed in the age group of 35 to 50 years and the risk is higher in men than in women.

People with heavy alcohol consumption for a period of 5 to 15 years or more are at increased risk of alcoholic cardiomyopathy. Men consuming more than 14 drinks per week or 4 drinks per day and women consuming more than three drinks per day or seven drinks per week generally fall into the heavy drinking category and have a higher risk of alcoholic cardiomyopathy.

What are the signs and symptoms?

Alcoholic cardiomyopathy may not show any signs or symptoms until it enters the advanced stages. Of course, patients who are in the advanced stage show the following signs.

tiredness

Shortness of breath at rest or when tired Swelling
of feet and ankles
Changes in urination
Loss of appetite
Difficulty concentrating
Weakness, dizziness, lightheadedness and lightheadedness Rapid pulse Coughing while sleeping and discharge of pink mucus while
coughing
to happen
Abdominal swelling due to fluid build-up
Chest pain

What are the causes of cardiomyopathy?

The causes of cardiomyopathy are often unknown. But, in some cases doctors can identify potential factors that can cause cardiomyopathy. including,

Genetic conditions
High heart rate and long-term blood pressure
Problems with heart valves
Damage to heart tissue due to previous attacks
Heavy alcohol and illegal drug use
Obesity, thyroid and other diseases
Complications in pregnancy

What is the diagnosis of cardiomyopathy?

To find out whether you are suffering from cardiomyopathy or not, doctors conduct the following tests.

Chest X-ray test to detect heart problems
Echocardiogram to analyze heart valve function. If that doesn't help, the doctor may also do cardiac magnetic resonance imaging (MRI).
An electrocardiogram (ECG) to detect any blockages in the heart and rhythm abnormalities
is performed to check whether exercise is causing abnormal heart rhythms.
Cardiac catheterization is done to check whether the heart is pumping blood forcefully around the body.
A CT scan is done to assess the size and function of the heart and its valves.
Blood tests are done to assess iron levels in the body and check thyroid, kidney and liver function.
Doctors also do genetic testing to check if the disease is congenital or not. One can check whether the disorder is inherited in parents and siblings.
A CT scan is done to assess the size and function of the heart and its valves.
Blood tests are done to assess iron levels in the body and check thyroid, kidney and liver function.
Doctors also do genetic testing to check whether the disease is congenital or not, to check whether the condition is inherited from parents and siblings.

Dr. Pradeep Kumar D, Sr. Consultant - Interventional Cardiology, Aster CMI Hospital, Bangalore
Dr. Pradeep Kumar D, Sr. Consultant - Interventional Cardiology, Aster CMI Hospital, Bangalore


What are the treatment options for cardiomyopathy?

Treatment options for cardiomyopathy vary depending on the type and severity of the disorder.

- ડિલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપથીના કિસ્સામાં ડોકટરો હૃદયની કામગીરીને સુધારવા માટે દવાઓ લખીને સારવાર કરી શકે છે. જો કે, જો સ્થિતિ ગંભીર બને તો અમારા ડોક્ટર સર્જિકલ ઇમ્પ્લાન્ટની ભલામણ કરી શકે છે.

- રિસ્ટરેક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપથીમાં તમારા ડૉક્ટર બ્લડપ્રેશરને ઘટાડવા માટે દવા લખી શકે છે અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના સ્તર પર ધ્યાન આપવાની, મીઠા અને પાણીના સેવનનું મોનીટર કરવાની અને તમારા શરીરના વજન પર ધ્યાન રાખવાની ભલામણ કરતાં હોય છે.

- કાર્ડિયોમાયોપથીના ગંભીર કિસ્સામાં તમારા ડોક્ટર વેન્ટ્રિક્યુલર આસિસ્ટ ડિવાઇસ (વીએડી) અથવા હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ભલામણ કરી શકે છે.

આલ્કોહોલિક કાર્ડિયોમાયોપથીને સીમા પર રાખવા માટે તમે કયા પગલાં અપનાવી શકો છો?

આલ્કોહોલિક કાર્ડિયોમાયોપથીના તમારા જાખમને ઘટાડવા માટે તમે ઘણાં પગલાં લઈ શકો છો.

આલ્કોહોલથી સંપૂર્ણ પણે અલિપ્ત રહેવું. છોડવાની પ્રેક્ટિસ કરવી
સોડિયમના સેવનને ઘટાડો
તમારા હૃદય પરનું દબાણ ઘટાડવા માટે પ્રવાહીના સેવનને મર્યાદિત કરો
પૂરતી કસરત કરો અને જો તમને હૃદયની બીમારી હોય અથવા જો તમે હૃદયના દર્દી હોવ તો તમારે સખત કસરત કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળો
ખાંડ, સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન મર્યાદિત કરો
તંદુરસ્ત BMI જાળવો

આ પણ વાંચો: N18 Health Special: કાયમ યુવાન રહેવા માંગો છો? 30 વર્ષની ઉંમર પછી આટલા ટેસ્ટ તો કરાવી જ લો

વધુ પડતો દારૂ પીવો એટલે શું?

Some studies have defined heavy drinking or occasional drinking as good for health. However, it is better to avoid alcohol. It is not a wise idea to start drinking alcohol to reduce your risk of heart disease. Instead, different options like yoga etc. should be used. Which is beneficial for health.

" isDesktop="true" id="1326575" >

Simply put, drinking alcohol is not right. Alcohol may have its potential small benefits for our heart but increases the risk of developing cancer or liver diseases. So if you want to live a long and healthy life then you should choose safe ways like regular exercise, healthy diet etc. It can reduce the risk of heart disease.

(All the suggestions in the health related article are suggestions given by the doctor-Dr. Pradeep Kumar D, Sr. Consultant - Interventional Cardiology, Aster CMI Hospital, Bangalore)
First published:

Tags: Health care, Healthy Heart, Heart, Heart Disease