તમારો ફોન છે ખબરી, ગૂગલને આપે છે તમારી દરેક ખબર

જુઓ વીડીયોમાં કેવી રીતે તમારી તમામ પ્રાઈવેસી ગૂગલ પાસે જઈ રહી છે...

જુઓ વીડીયોમાં કેવી રીતે તમારી તમામ પ્રાઈવેસી ગૂગલ પાસે જઈ રહી છે...

  • Share this:
મોબાઈલ દ્વારા પ્રાઈવેસીમાં ગડબડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. તો જુઓ વીડીયોમાં કેવી રીતે તમારી તમામ પ્રાઈવેસી ગૂગલ પાસે જઈ રહી છે.

VIDEO

First published: