સામાજિક,આર્થિક રીતે સદ્ધર જ્ઞાતિઓને ઓબીસીમાંથી હટાવોઃહાઈકોર્ટમાં વધુ એક અરજી

VINOD LEUVA | News18 Gujarati
Updated: May 3, 2017, 10:06 PM IST
સામાજિક,આર્થિક રીતે સદ્ધર જ્ઞાતિઓને ઓબીસીમાંથી હટાવોઃહાઈકોર્ટમાં વધુ એક અરજી
ઓબીસી અનામતના મુદ્દા પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વધુ એક અરજી કરવામાં આવી છે.હાઈકોર્ટે આ અરજીને એડમિટ કરી છે અને આવી અન્ય અરજી સાથે તેની સુનાવણી કરવામાં આવશે.સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટમાં અરજદારની રજૂઆત હતી કેકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઓબીસી જ્ઞાતિ માટે બનાવવામાં આવેલા લિસ્ટનુ રિવિઝન કરવામાં આવે.
VINOD LEUVA | News18 Gujarati
Updated: May 3, 2017, 10:06 PM IST
ઓબીસી અનામતના મુદ્દા પર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વધુ એક અરજી કરવામાં આવી છે.હાઈકોર્ટે આ અરજીને એડમિટ કરી છે અને આવી અન્ય અરજી સાથે તેની સુનાવણી કરવામાં આવશે.સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટમાં અરજદારની રજૂઆત હતી કેકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઓબીસી જ્ઞાતિ માટે બનાવવામાં આવેલા લિસ્ટનુ રિવિઝન કરવામાં આવે.

જેમાં જે જ્ઞાતિઓ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે સક્ષમ બની છે તેને આ યાદીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે.અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય આ યાદીનુ રિવિઝન
કરવામાં આવ્યુ નથી.આ યાદીમાં માત્ર જ્ઞાતિઓનો ઉમેરો જ કરવામાં આવ્યો છે.જેના લીધે સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત જ્ઞાતિઓને નુકસાન થાય છે.
First published: May 3, 2017
पूरी ख़बर पढ़ें
अगली ख़बर