આઈપીએલ (IPL 2023 News)

અભિવાદન સમારોહમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે CM ભુપેન્દ્ર પટેલને બેટ ભેટમાં આપ્યું
અભિવાદન સમારોહમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે CM ભુપેન્દ્ર પટેલને બેટ ભેટમાં આપ્યું