Home /News /gujarat /

#SSCResults2016: સુરત, જુનાગઢ સિવાય બધા જિલ્લાનું પરિણામ ઓછું

#SSCResults2016: સુરત, જુનાગઢ સિવાય બધા જિલ્લાનું પરિણામ ઓછું

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ માસમાં લેવાયેલ ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું આજે પરિણામ જાહેર કરાયું છે. જેમાં બોર્ડનું સરેરાશ પરિણામ 67.06 ટકા નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લા સિવાય તમામ જિલ્લાનું પરિણામ બોર્ડના સરેરાશ પરિણામ કરતાં ઓછું પરિણામ નોંધાયું છે. 71.77 ટકા સાથે સુરત જિલ્લો સમગ્ર રાજ્યમાં મોખરે રહ્યો છે તો દાદરા નગર હવેલીનું સરેરાશ પરિણામ 27.63 ટકા નોંધાયું છે. જે સૌથી ઓછું છે.

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ માસમાં લેવાયેલ ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું આજે પરિણામ જાહેર કરાયું છે. જેમાં બોર્ડનું સરેરાશ પરિણામ 67.06 ટકા નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લા સિવાય તમામ જિલ્લાનું પરિણામ બોર્ડના સરેરાશ પરિણામ કરતાં ઓછું પરિણામ નોંધાયું છે. 71.77 ટકા સાથે સુરત જિલ્લો સમગ્ર રાજ્યમાં મોખરે રહ્યો છે તો દાદરા નગર હવેલીનું સરેરાશ પરિણામ 27.63 ટકા નોંધાયું છે. જે સૌથી ઓછું છે.

વધુ જુઓ ...
અમદાવાદ #ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ માસમાં લેવાયેલ ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું આજે પરિણામ જાહેર કરાયું છે. જેમાં બોર્ડનું સરેરાશ પરિણામ 67.06 ટકા નોંધાયું છે. રાજ્યમાં સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લા સિવાય તમામ જિલ્લાનું પરિણામ બોર્ડના સરેરાશ પરિણામ કરતાં ઓછું પરિણામ નોંધાયું છે. 71.77 ટકા સાથે સુરત જિલ્લો સમગ્ર રાજ્યમાં મોખરે રહ્યો છે તો દાદરા નગર હવેલીનું સરેરાશ પરિણામ 27.63 ટકા નોંધાયું છે. જે સૌથી ઓછું છે.

જિલ્લાવાર પરિણામ (ટકા)

સુરત@71.77

જુનાગઢ@67.25

રાજકોટ@66.22

ગીર સોમનાથ@63.06

અમદાવાદ શહેર@62.72

મોરબી@59.50

જામનગર@57.99

અમદાવાદ ગ્રામ્ય@56.51

મહીસાગર@56.21

દમણ@56.11

દેવભૂમિ દ્વારકા@56.01

ગાંધીનગર@55.06

કચ્છ@54.76

નવસારી@54.10

દાહોદ@54.09

વડોદરા@53.01

મહેસાણા@52.95

અરવલ્લી@52.89
First published:

Tags: એસએસસી, ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ, ધોરણ 10 પરિણામ

આગામી સમાચાર