Home /News /gujarat /

મહિલાઓ માટે 181 મોબાઇલ એપ લોન્ચઃ મુશ્કેલીમાં બટન દબાવતા જ સંબંધીઓને જાણ થશે

મહિલાઓ માટે 181 મોબાઇલ એપ લોન્ચઃ મુશ્કેલીમાં બટન દબાવતા જ સંબંધીઓને જાણ થશે

અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન

આ હેલ્પલાઇન ઉપર સંપર્ક કરનાર મહિલાની ઓળખ તથા માહિતી ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ ગુજરાતમાં મહિલાઓની સુરક્ષા અને તત્કાલ મદદ સેવા માટે ૧૮૧ અભયમ મોબાઇલ એપનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. રાજ્યમાં કયાંય પણ કોઇ પણ મુસીબતમાં મહિલાઓને ગણતરીની પળોમાં જ મદદ પુરી પાડવામાં આ એપ્લિકેશન સહાયક બનશે.

૧૮૧ અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇનની સેવાનો લાભ મહિલાને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં સત્વરે અને અદ્યતન ટેકનોલોજી મારફતે મળી રહે તે માટે ૧૮૧ મહિલા હેલ્પલાઇન સેવાની અદ્યતન ‘‘મોબાઇલ એપ્લિકેશન’’ અનેકવિધ ફાયદા સાથે તૈયાર કરવામાં આવી છે.

આ એપ સ્માર્ટ ફોનમાં ગુગલ પ્લેસ્ટોરમાંથી તેમજ એપલ આઇ.ઓ.એસ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. રાજ્ય સરકારના મહિલા બાળ કલ્યાણ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ તેમજ મહિલા આયોગ દ્વારા આ ૧૮૧ અભયમ મોબાઇલ એપ જીવીકે ઇ એમ આર આઇ(GVK-EMRI) ના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવી છે. ૧૮૧ એપ વેબસાઇટ તેમજ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર તેમજ એપસ્ટોર IOS પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

181 મોબાઇલ એપની વિશેષતાઓ કેવી છે?

સ્માર્ટ ફોનમાં પેનીક બટન દબાવતા હેલ્પલાઇનની મદદ મેળવી શકાશે.

મોબાઇલ શેકીંગ કરતા (જોરથી હલાવતા) પણ કોલ થઇ શકશે જેથી કટોકટીના સમયમાં ફોન કર્યા વગર મદદ મળી શકે.

મોબાઇલ એપ્લીકેશન મારફતે ઘટના સ્થળેથી મહિલા કોલ કરે તો કોલ કરનારનું ચોક્કસ સ્થળ હેલ્પલાઇનના રીસ્પોન્સ સેન્ટર ખાતે તુરંત જ ગુગલના નકશામાં લેટ લોંગ (“Lat-Longs”) સાથે મળી જશે, જેથી ટેલીફોન કાઉન્સીલર દ્વારા ઘટના સ્થળ વગેરેની માહિતી મેળવવાના સમયનો બચાવ થશે અને જરૂરીયાત મુજબ રેસ્કયુકાર્ય થશે.

આ માહિતીને આધારે નજીકની યોગ્ય હેલ્પલાઇન રેસકયુવાન કે પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં મદદરૂપ બનશે તેમજ એપ્લીકેશન થકી મહિલાના મળેલ લોકેશન સાથેની માહિતી તેમના સગા વ્હાલાને ત્વરીત મોકલી શકાશે જેથી મહીલાને શોધવાના સમયનો બચાવ થશે.

મહિલા ઘટના સ્થળના ફોટો અને વિડીયો એપ્લીકેશન દ્વારા અપલોડ કરીને પુરાવા તરીકે હેલ્પલાઇનના સેન્ટરમાં મોકલી શકશે.

મહિલા ઘટના સ્થળ વિશે માહિતી આપી શકે તેમ ના હોય તો પેનીક બટન દબાવતા ઘટના સ્થળની એપ્લિકેશનના માધ્યમથી માહિતી હેલ્પલાઇનને પહોચી જશે.

એપમાં ૧૮૧ બટન દબાવતાની સાથે મુશ્કેલી સ્થિતિમાં રહેલ મહિલાના પાંચ જેટલા સગાસબંધી કે મિત્રોને ઓટોમેટિક S.M.S થી સંદેશ મળી જશે.

એપ્લીકેશન થકી કોલ કરનાર મહિલાના ત્રણ એડ્રસ એક સાથે હેલ્પલાઇન સેન્ટરમાં મળી જશે જેમાં તેનું (૧) કોલનું સ્થળ (ર) S.D.R ટેલીકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડર પાસે નોધાયેલ એડ્રસ (૩) એપ્લિકેશન રજીસ્ટ્રેશન વખતે જણાવેલ એડ્રસ. આ બધી જ માહિતી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મહિલાને ત્વરિત રેસકયૂ કરવામાં હેલ્પલાઇન સેન્ટરને ઉપયોગી પુરવાર થશે.

અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન શું છે ?

ગુજરાત રાજ્યમાં કાર્યરત ૧૮૧ અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન અન્ય રાજ્યો કરતા આગવી ખાસીયતો ધરાવતી સમગ્ર દેશની પ્રથમ હેલ્પલાઇન તરીકે ઉભરી આવેલી છે. આ હેલ્પલાઇન મફત છે અને 24 કલાક કાર્યરત હોય છે.

આ હેલ્પલાઇન ઉપર સંપર્ક કરનાર મહિલાની ઓળખ તથા માહિતી ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.

રાજ્યમાં હાલમાં કાર્યરત ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન, મહિલા આયોગની હેલ્પલાઇન, ૧૦૦, ૧૦૮ જેવી અન્ય હેલ્પલાઇન સાથે સુગ્રથિત સંકલનની વ્યવસ્થા પણ વિકસાવવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારની મહિલાલક્ષી તમામ યોજનાની માહિતી ફોન કોલ દ્વારા આપવાની આગવી વ્યવસ્થા છે.

અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે મહિલાઓને ઘરેલુ હિંસા સહિતની વિવિધ પ્રકારની હિંસાના કિસ્સામાં તાત્કાલિક ધોરણે બચાવ અને સલાહ-માર્ગદર્શન ઉપરાંત મહિલાલક્ષી યોજનાઓની જાણકારી મળી રહે તે માટે ‘‘૧૮૧ હેલ્પલાઇન’’ની સુવિધાની ઉપલબ્ધિની આવશ્યકતા જણાતા ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, રાજ્ય મહિલા આયોગ, ગૃહ વિભાગ અને GVK EMRI દ્વારા સંકલિત રીતે ‘‘૧૮૧ અભયમ મહિલા હેલ્પલાઇન’’ ૪ ફેબ્રુઆરી, ર૦૧૪ના રોજથી આ સેવા તાલિમબદ્ધ મહિલા કાઉન્સેલર સાથે ૪પ રેસ્કયુ વાન સહિત 24x7 સમગ્ર રાજ્યમાં કાર્યરત છે.

૪,૦પ,૬૦ર કરતાં વધારે મહિલાઓએ વિકટ પરિસ્થિતિમાં સલાહ, બચાવ માર્ગદર્શન માટે ૧૮૧ હેલ્પ લાઇનની મદદ લીધી છે તેમજ તાકિદની પરિસ્થિતિમાં ઘટના સ્થળ ઉપર અભયમ રેસકયુવાન સાથે કાઉન્સિલર જઇને ૮ર,૩પ૩ જેટલી મહિલાને મદદ પુરી પાડી છે. પ૦,૯રપ જેટલા કિસ્સામાં સ્થળ ઉપર જ મુલાકાત અને કાઉન્સેલિંગ કરી કેસનો નિકાલ કરેલ છે. ૨૪,૨૦૬ જેટલી મહિલાની સમસ્યા ગંભીર મપ્રકારની ધ્યાન ઉપર આવતા તેને પોલીસ સ્ટેશન, નારીગૃહ, હોસ્પિટલ, એનજીઓ, પ્રોટેકશન ઓફિસર, મફત કાનૂની સલાહ કેન્દ્ર જેવી વિવિધ સંસ્થાઓ સુધી રૂબરૂ રેસકયુવાન દ્વારા પહોચાડી લાંબાગાળાની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં મદદ રૂપ બનેલ છે.
First published:

આગામી સમાચાર

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन