#કામની વાત: હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?

#કામની વાતઃ જાણો ડૉ. પારસ શાહ (સેક્સોલોજીસ્ટ) પાસેથી... તમારે પણ જો કોઈ જાતીય જીવનને લગતી સમસ્યા હોય તો Email: dr9157504000@shospital.org પર સંપર્ક કરી શકો છો.

#કામની વાતઃ જાણો ડૉ. પારસ શાહ (સેક્સોલોજીસ્ટ) પાસેથી... તમારે પણ જો કોઈ જાતીય જીવનને લગતી સમસ્યા હોય તો Email: dr9157504000@shospital.org પર સંપર્ક કરી શકો છો.

 • Share this:
  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?
  છેલ્લા 9 વર્ષથી હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે મને જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે. અને આ કારણસર મારું શિશ્ન આડું થઇ ગયેલ છે.


  અને આ કારણસર મારું શિશ્ન આડું થઇ ગયેલ છે.  .તો સંભોગ કરતા સમયે આડા શિશ્નને લીધે મને તકલીફ પડશે?


  તેમજ હું પત્નીને આનંદ નહી આપી શકું તો?


  તેનો ઉપાય અને દવા સૂચવવા વિનંતી. જો દવાથી ફાયદો ના થાય તો ઓપરેશનથી થાય? તેનો ખર્ચ કેટલો આવશે તે પણ જણાવશો.


  જો દવાથી ફાયદો ના થાય તો ઓપરેશનથી થાય? તેનો ખર્ચ કેટલો આવશે તે પણ જણાવશો.


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?


  હસ્તમૈથુનની આદતના કારણે જલ્દી સ્ખલન થઇ જાય છે, હવે શું કરું?
  Published by:user_1
  First published: