"મારી મુશ્કેલીઓની તરસ ભોળાનાથે છીપાવી, હું લોકોને પાણી પીવડાવીને ઋણ ચૂકાવુ છું"

રાજકોટઃ "મારા જીવનની સંધર્ષ રૂપી તરસ ભોળાનાથે છીપાવી અને હવે હું લોકોને પાણી પીવડાવીને કુદરતનું ઋણ ચૂકવી રહ્યો છુ"આ શબ્દો છે ગોંડલમાં ધમધોકતા તાપની વચ્ચે લોકોની તરસ છીપાવતા દેવાભાઇ ગીગાભાઇ માહોલીયાના.દેવાભાઇ છેલ્લા બે વર્ષથી પોતાની સાયકલમાં 21 જેટલી પાણીની બોટલો રાખે છે અને ગોંડલ શહેરના રાહદારીઓ અને પ્રવાસીઓને ઠઁડુ પાણી પીવડાવે છે.

રાજકોટઃ "મારા જીવનની સંધર્ષ રૂપી તરસ ભોળાનાથે છીપાવી અને હવે હું લોકોને પાણી પીવડાવીને કુદરતનું ઋણ ચૂકવી રહ્યો છુ"આ શબ્દો છે ગોંડલમાં ધમધોકતા તાપની વચ્ચે લોકોની તરસ છીપાવતા દેવાભાઇ ગીગાભાઇ માહોલીયાના.દેવાભાઇ છેલ્લા બે વર્ષથી પોતાની સાયકલમાં 21 જેટલી પાણીની બોટલો રાખે છે અને ગોંડલ શહેરના રાહદારીઓ અને પ્રવાસીઓને ઠઁડુ પાણી પીવડાવે છે.

  • Pradesh18
  • Last Updated :
  • Share this:
રાજકોટઃ "મારા જીવનની સંધર્ષ રૂપી તરસ ભોળાનાથે છીપાવી અને હવે હું લોકોને પાણી પીવડાવીને કુદરતનું ઋણ ચૂકવી રહ્યો છુ"આ શબ્દો છે ગોંડલમાં ધમધોકતા તાપની વચ્ચે લોકોની તરસ છીપાવતા દેવાભાઇ ગીગાભાઇ માહોલીયાના.દેવાભાઇ છેલ્લા બે વર્ષથી પોતાની સાયકલમાં 21 જેટલી પાણીની બોટલો રાખે છે અને ગોંડલ શહેરના રાહદારીઓ અને પ્રવાસીઓને ઠઁડુ પાણી પીવડાવે છે.

દેવાભાઇને પોતે સુખી સંપન્ન છે,જમીન અને મિલ્કત મળીને તેની પાસે કરોડો રૂપિયાની જમીન છે તેમના કહેવા પ્રમાણે ભગવાને તેમના જીવનની બધી જ જરૂરિયાત પુરી કરી છે અને હવે તેવો જનસેવા કરીને પોતાનું જીવન વિતાવવા ઇચ્છી રહ્યા છે.

દેવાભાઇએ પોતાની પાણીની સેવા માટેનો જીવન મંત્ર પણ છે,ઠંડુ,કડક અને
મીઠુ તમે પાણી પીવો મફત...બસ આ જ સૂત્ર સાથે સવારે 7 વાગ્યાથી તેઓ પોતાના ઘરેથી નીકળી પડે છે પોતાની સાયકલમાં 21 જેટલી પાણીની બોટલો લઇને અને સાંજના સાત વાગ્યા સુધી 300 લીટર પાણી 500 જેટલા રાહદારીઓને પાણી આપે છે.એટલુ જ નહી ગોંડલ શહેરમાંથી પસાર થતી બસોના મુસાફરોને પણ દેવાભાઇ પાણી પીવડાવે છે,તેમની બોટલો પણ ભરી આપે છે.

આ તમામ સેવા દેવાભાઇ વિનામૂલ્યે કરે છે. પાણીની તંગી હોવાને કારણે દેવાભાઇ ગામથી 4 કિલોમીટર દુર કુવામાંથી પાણી ભરવા માટે સાયકલમાં જાય છે અને દિવસમાં ત્રણ થી ચાર વખત જઇને 25 કિલોમીટર
જેટલુ અંતર સાયકલ પર કાંપે છે.આ રીતે પાણી ભરીને લોકોની તરસ છીપાવે
છે.દેવાભાઇ પાણી ઠઁડુ રહે તે માટે તમામ બોટલમાં કંતાન વીટી રાખે છે.

દેવાભાઇની આ સેવાની પુરા ગોંડલ શહેરમાં સરાહના થઇ રહી છે,લોકો પણ હવે
દેવાભાઇને પાણીવાળા દેવાભાઇ તરીકે ઓળખવા લાગ્યા છે.આમ તો આપણે અનેક વખત સાંભળ્યુ છે કે લોકો પાણીના પરબ બંધાવે છે પરંતુ દેવાભાઇએ હરતુ ફરતુ પાણીનું પરબ બનાવીને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડ્યુ છે..

છેલ્લા 25 વર્ષથી દેવાભાઇ ચૈત્રિ નવરાત્રિમાં પણ દેવાભાઇ રામજી મંદિર
ખાતે છાશનું વિનામૂલ્યે છાશનું વિતરણ કરે છે,નવ દિવસ સુધી ગામમાંથી દુધ
એકત્ર કરીને પોતાની જાતે છાશ બનાવે છે અને લોકોને છાશ પીરસે છે જેની પણ
શહેરમાં સરાહના થઇ રહી છે.
First published: