Home /News /career /

SSC JE Recruitment 2022: SSC JEની ભરતી થઈ જાહેર, મળશે 1 લાખથી વધુ પગાર

SSC JE Recruitment 2022: SSC JEની ભરતી થઈ જાહેર, મળશે 1 લાખથી વધુ પગાર

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની ભરતી

SSC JE Notification 2022: સરકારી વિભાગ અને મંત્રાલય માટે જૂનિયર એન્જિનિયરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. ઈચ્છુક અને પાત્રતા ધરાવનાર ઉમેદવાર આ પોસ્ટ માટે SSCની અધિકૃત વેબસાઈટ ssc.nic.in. પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

વધુ જુઓ ...
  Jobs and Career: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશને (Staff Selection Commission, SSC) આજે અનેક સરકારી વિભાગ અને મંત્રાલય માટે જૂનિયર એન્જિનિયરની પોસ્ટ પર ભરતી કરવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. ઈચ્છુક અને પાત્રતા ધરાવનાર ઉમેદવાર આ પોસ્ટ માટે SSCની અધિકૃત વેબસાઈટ ssc.nic.in. પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોએ 2 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધીમાં આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની રહેશે.

  કમ્પ્યુટર બેઝ્ડ પરીક્ષાના આધાર પર ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. આ પરીક્ષા નવેમ્બર 2022માં આયોજિત કરવામાં આવશે.

  જે ઉમેદવારોએ તે સંબંધિત વિષયમાં ડિપ્લોમાં કર્યું હશે અથવા ડિગ્રી કોર્સ કર્યો હશે, તે ઉમેદવાર આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે.

  SSC JE નોટિફિકેશન તારીખ- 12 ઓગસ્ટ, 2022

  SSC JE રજીસ્ટ્રેશન તારીખ- 12 ઓગસ્ટ, 2022

  રજિસ્ટ્રેશન કરવાની અંતિમ તારીખ- 2 સપ્ટેમ્બર, 2022

  SSC JE પરીક્ષાની તારીખ- નવેમ્બર, 2022

  SSC JE પરિણામની તારીખ- જાણ કરવામાં આવશે

  પગાર ધોરણ: રૂ. 35,400થી રૂ. 1,12,400

  શૈક્ષણિક લાયકાત


  JE સિવિલ, સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન: B.E/B.Tech અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 32 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE મિકેનિકલ સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન: B.E/B.Tech અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 32 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE સિવિલ, CPWD, ફરક્કા બેરેજ પ્રોજેક્ટ, સેન્ટ્રલ વોટર પાવર રિસર્ચ સ્ટેશન, નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 32 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE ઈલેક્ટ્રિકલ, CPWD, ફરક્કા બેરેજ પ્રોજેક્ટ, સેન્ટ્રલ વોટર પાવર રિસર્ચ સ્ટેશન, નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ અથવા મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 32 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  આ પણ વાંચોઃ-UGC: એન્જીનિયરિંગ અને મેડિકલમાં પ્રવેશ માટે લેવાઇ શકે છે એક જ પરીક્ષા, UGCએ બનાવી નવી યોજના


  JE સિવિલ, MES, બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન, સંરક્ષણ મંત્રાલય- માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિગ્રી કોર્ષ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમા કરેલું હોવું જોઈએ. ઉપરાંત પ્લાનિંગ, એક્ઝીક્યુશન અને સિવિલ એન્જિનિયરીંગ મેઈન્ટેનન્સમાં બે વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE મિકેનિકલ, ફરક્કા બેરેજ પ્રોજેક્ટ, સેન્ટ્રલ વોટર પાવર રિસર્ચ સ્ટેશન, નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE ઈલેક્ટ્રિકલ, ફરક્કા બેરેજ પ્રોજેક્ટ, સેન્ટ્રલ વોટર પાવર રિસર્ચ સ્ટેશન, નેશનલ ટેકનિકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અને ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમાં કરેલું હોવું જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE ઈલેક્ટ્રિકલ & મિકેનિકલ, બોર્ડર રોડ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન, સંરક્ષણ મંત્રાલય: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ અથવા મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિગ્રી કોર્ષ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ, ઓટોમોબાઈલ, મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમા કરેલું હોવું જોઈએ. ઉપરાંત પ્લાનિંગ, એક્ઝીક્યુશન અને સિવિલ એન્જિનિયરીંગ મેઈન્ટેનન્સમાં બે વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE મિકેનિકલ, ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિગ્રી કોર્ષ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમા કરેલું હોવું જોઈએ. આ ક્ષેત્રે બે વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  JE ઈલેક્ટ્રિકલ, ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ: માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિગ્રી કોર્ષ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત ઈન્સ્ટીટ્યુશનમાંથી ઈલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરીંગમાં ડિપ્લોમા કરેલું હોવું જોઈએ. આ ક્ષેત્રે બે વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ. ઉમેદવાર 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ.

  પસંદગી પ્રક્રિયા (Selection Process)


  પેપર-1 કમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ઓબ્જેટીક્વ પ્રશ્નોની પરીક્ષા

  પેપર-2 લેખિત પરીક્ષા

  ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે.

  પેપર-1 પરીક્ષા પેટર્ન

  - જનરલ ઈન્ટલિજેન્સ, રિઝનિંગ અને જનરલ અવેરનેસના 50 પ્રશ્નો હશે, જનરલ એન્જિનિયરીંગના 100 પ્રશ્નો હશે.

  - 200 માર્ક્સની પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

  - પરીક્ષાનો સમયગાળો 2 કલાકનો રહેશે.

  - આ પરીક્ષામાં 0.25 માર્ક્સનું નેગેટીવ માર્કિંગ હશે

  - પેપર-2 પરીક્ષા પેટર્ન

  - જનરલ એન્જિનિયરીંગ માટે 300 માર્ક્સનું પેપર હશે અને તે માટે 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે

  SSC JE એડમિટ કાર્ડ


  - ઉમેદવારોએ SSCની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે.

  આ પણ વાંચોઃ-Sarkari Naukri: સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક, GAILમાં 282 પદો પર આવી ભરતી


  SSC JE પરણામ


  - તમામ પરીક્ષાનું પરિણામ SSCની અધિકૃત વેબસાઈટ પર PDF ફોર્મેટમાં મુકવામાં આવશે.

  અરજી પ્રક્રિયા (How to Apply)

  - SSCની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈને રજિસ્ટર કરો.

  - રજિસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ એપ્લિકેશન લિંક પર જઈને એપ્લાય કરો અને તમામ માહિતી ભરો.

  - ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરો અને અરજી ફી ભરો.
  Published by:ankit patel
  First published:

  Tags: Government jobs, Jobs and Career, Recruitment, Recruitment 2022, Sarkari Naukri 2022

  विज्ञापन

  विज्ञापन

  આગામી સમાચાર

  विज्ञापन
  विज्ञापन