ગેસ એજન્સી ખોલવી છે? ટુંક સમયમાં થશે જાહેરાત, કેવી રીતે કરી શકાય એપ્લાય?

  • Share this:

આ રાજ્યોમાં અપાશે નવા લાયસન્સ
ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યૂટર્સનું લાયસન્સ મળ્યા બાદ ગેસ એજન્સી ચાલુ કરતા સામાન્ય રીતે એક વર્ષનો સમયગાળો લાગી જાય છે. આમાં તમામ સ્થાનિક સરકારી મંજૂરીઓ લેવાની સાથે-સાથે ઓફિસ અને ગોડાઉન બનાવવાનો પણ સમાવેશ છે. નવા ડિસ્ટ્રીબ્યૂટર્સ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્રમાં બનાવવામાં આવશે, કારણ કે આ રાજ્યોમાં ઉપભોક્તાઓની સંખ્યા સૌથી વધારે છે.


ડીલરશીપ માટે શું તૈયારી કરવી પડે
LPG ડીલરશીપ લેવા માટે બહું જ કડક નીયમો અને શરતો છે. એવામાં જરૂરી છે કે, આ વર્ષે ગેસ કંપનીઓ ડીલરશીપ માટેની જાહેરાત કરે ત્યારે તમારી પાસે તૈયારી પૂરી હોવી જોઈએ.


સ્ટેપ-1: સૌપ્રથમ ગેસ એજન્સીને એપ્લીકેશન મોકલવી પડે, એપ્લીકેશન મોકલ્યા બાદ એક નક્કી કરેલ સમય પ્રમાણે અરજી કરનારનું ઈન્ટર્વ્યૂ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નંબર આપવામાં આવે છે. આ નંબરોના પેરામીટર્સના આધારે કેન્ડિડેટનું ઈવેલ્યુએશન કરવામાં આવે છે. આ ઈન્ટરવ્યૂનું રિઝલ્ટ નોટિસબોર્ડ પર તમામ પેરામીટર્સ પર મેળવેલ નંબરના આધારે કરવામાં આવે છે.


સ્ટેપ-2: મેરિટમાં આવેલ માર્કસ જાહેર થયા બાદ ગેસ કંપનીની એક પેનલ તમામ કેન્ડિડેટ દ્વારા અપાયલ ડિટેઈલના સંબંધમાં ફીલ્ડ વેરિફિકેશન કરે છે. આમાં જમીનથી લઈ તમામ અન્ય જરૂરી બાબતોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જ ગેસ એજન્સી એલોટ કરવામાં આવે છે. આ માચટે કેન્ડિડેટને એક અમુક સમય મર્યાદા પણ આપવામાં આવે છે. આ તમામ પ્રક્રિયા પુરી તયા બાદ જ ગેસ એજન્સી શરૂ કરી શકાય છે.

First published: