ઝાલોદમાં મસાલાના મિલ માલિક અને પેટ્રોલ પંપ પર ITનું સર્ચ

A
Updated: January 1, 1970, 5:30 AM IST
ઝાલોદમાં મસાલાના મિલ માલિક અને પેટ્રોલ પંપ પર ITનું સર્ચ
દાહોદ: દાહોદ જીલ્લામાં આજે છ સ્થળે ઈન્કમટેક્ષ વિભાગના દરોડા પડ્યા છે.દાહોદ, ફતેપુરા, ઝાલોદ, સુખસર અને લીમડીમાં IT વિભાગે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ છે.દાહોદમાં ફ્રુટના વેપારીને ત્યાં સર્ચ હાથ ધરાયું છે.ફતેપુરામાં નાણાં ધીરધારનો ધંધો કરનારને ત્યાં સર્ચ હાથ ધરાયું છે.
A
Updated: January 1, 1970, 5:30 AM IST
દાહોદ: દાહોદ જીલ્લામાં આજે છ સ્થળે ઈન્કમટેક્ષ વિભાગના દરોડા પડ્યા છે.દાહોદ, ફતેપુરા, ઝાલોદ, સુખસર અને લીમડીમાં IT વિભાગે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યુ છે.દાહોદમાં ફ્રુટના વેપારીને ત્યાં સર્ચ હાથ ધરાયું છે.ફતેપુરામાં નાણાં ધીરધારનો ધંધો કરનારને ત્યાં સર્ચ હાથ ધરાયું છે.
તેમજ લીમડીમા પેટ્રોલ પમ્પના સંચાલકને ત્યાં સર્ચ હાથ ધરાયું છે. ઝાલોદમાં વસંત મસાલાના મિલ માલિક અને પેટ્રોલ પંપ પર સર્ચ હાથ ધરાયું છે.કુલ છ જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. ત્યારે મોટી બેનામી રોકડ બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ સેવાઇ રહી છે.
First published: March 9, 2017
पूरी ख़बर पढ़ें
अगली ख़बर