ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી પશ્ચિમ બંગાળ

પશ્ચિમ બંગાળ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | West-bengal

પશ્ચિમ બંગાળ માં લોકસભાની 42 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 10 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2 સીટ અનામત છે. પશ્ચિમ બંગાળ થી 16 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 295 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2016 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે પશ્ચિમ બંગાળ માં કુલ 6,98,63,152 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 3,58,83,042, મહિલા મતદાતા 3,39,78,684 અને અન્ય મતદાતા 1,426 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે પશ્ચિમ બંગાળ માં 7 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019, May 6, 2019, May 12, 2019, May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

પશ્ચિમ બંગાળ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

બિહાર

પશ્ચિમ બંગાળ

તામિલનાડુ
No. of Loksabha Constituencies: 42 | No. of Assembly Constituencies: 295
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 42
No. of Assembly Constituencies 295
Number of Voters 6,98,63,152
Number of Male Voters 3,58,83,042
Number of Female Voters 3,39,78,684
Results
2014 LS AITC34 INC4 CPM2 OTH0
2009 LS AITC19 CPM9 INC6 OTH0
2004 LS CPM26 INC6 RSP3 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS AITC34 INC4 CPM2 OTH0
2009 LS AITC19 CPM9 INC6 OTH0
2004 LS CPM26 INC6 RSP3 OTH0

પશ્ચિમ બંગાળ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019