ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ઉત્તરાખંડ

ઉત્તરાખંડ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Uttarakhand

ઉત્તરાખંડ માં લોકસભાની 5 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 1 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. ઉત્તરાખંડ થી 3 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 71 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ઉત્તરાખંડ માં કુલ 77,17,126 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 40,71,363, મહિલા મતદાતા 36,45,533 અને અન્ય મતદાતા 230 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ઉત્તરાખંડ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ઉત્તરાખંડ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 5 | No. of Assembly Constituencies: 71
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 5
No. of Assembly Constituencies 71
Number of Voters 77,17,126
Number of Male Voters 40,71,363
Number of Female Voters 36,45,533
Results
2014 LS BJP5 SP0 INC0 OTH0
2009 LS INC5 SP0 BJP0 OTH0
2004 LS BJP3 SP1 INC1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP5 SP0 INC0 OTH0
2009 LS INC5 SP0 BJP0 OTH0
2004 LS BJP3 SP1 INC1 OTH0

ઉત્તરાખંડ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ઉત્તરાખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019