ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ઉત્તરપ્રદેશ

ઉત્તરપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Uttar-pradesh

ઉત્તરપ્રદેશ માં લોકસભાની 80 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 17 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. ઉત્તરપ્રદેશ થી 31 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 404 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ઉત્તરપ્રદેશ માં કુલ 14,43,16,893 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 7,81,88,467, મહિલા મતદાતા 6,61,20,052 અને અન્ય મતદાતા 8,374 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ઉત્તરપ્રદેશ માં 7 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019, May 6, 2019, May 12, 2019, May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ઉત્તરપ્રદેશ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 80 | No. of Assembly Constituencies: 404
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 80
No. of Assembly Constituencies 404
Number of Voters 14,43,16,893
Number of Male Voters 7,81,88,467
Number of Female Voters 6,61,20,052
Results
2014 LS BJP71 SP5 AD2 OTH0
2009 LS SP23 INC21 BSP20 OTH0
2004 LS SP35 BSP19 BJP10 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 , May 6, 2019 , May 12, 2019 , May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP71 SP5 AD2 OTH0
2009 LS SP23 INC21 BSP20 OTH0
2004 LS SP35 BSP19 BJP10 OTH0

ઉત્તરપ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ઉત્તરપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019