ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી ત્રિપુરા

ત્રિપુરા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Tripura

ત્રિપુરા માં લોકસભાની 2 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 સીટ અનામત છે. ત્રિપુરા થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 120 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ત્રિપુરા માં કુલ 26,07,208 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 13,25,947, મહિલા મતદાતા 12,81,248 અને અન્ય મતદાતા 13 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ત્રિપુરા માં 2 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ત્રિપુરા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

himachal-pradesh

ત્રિપુરા

મણીપુર
No. of Loksabha Constituencies: 2 | No. of Assembly Constituencies: 120
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 2
No. of Assembly Constituencies 120
Number of Voters 26,07,208
Number of Male Voters 13,25,947
Number of Female Voters 12,81,248
Results
2014 LS CPM2 OTH0
2009 LS CPM2 OTH0
2004 LS CPM2 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS CPM2 N/A OTH0
2009 LS CPM2 N/A OTH0
2004 LS CPM2 N/A OTH0

ત્રિપુરા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ત્રિપુરા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019