ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી તેલંગણા

તેલંગણા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Telangana

તેલંગણા માં લોકસભાની 17 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 3 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2 સીટ અનામત છે. તેલંગણા થી 7 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 120 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે તેલંગણા માં કુલ 2,95,30,838 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,48,53,993, મહિલા મતદાતા 1,46,74,752 અને અન્ય મતદાતા 2,093 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે તેલંગણા માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

તેલંગણા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

ઓડિસા

તેલંગણા

કેરલા
No. of Loksabha Constituencies: 17 | No. of Assembly Constituencies: 120
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 17
No. of Assembly Constituencies 120
Number of Voters 2,95,30,838
Number of Male Voters 1,48,53,993
Number of Female Voters 1,46,74,752
Results
2014 LS TRS11 INC2 BJP1 OTH0
2009 LS INC12 TDP2 TRS2 OTH0
2004 LS INC13 TDP3 CPM1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS TRS11 INC2 BJP1 OTH0
2009 LS INC12 TDP2 TRS2 OTH0
2004 LS INC13 TDP3 CPM1 OTH0

તેલંગણા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

તેલંગણા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019