ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી તામિલનાડુ

તામિલનાડુ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Tamil-nadu

તામિલનાડુ માં લોકસભાની 39 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 7 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. તામિલનાડુ થી 18 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 235 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2016 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે તામિલનાડુ માં કુલ 5,89,78,232 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,91,92,130, મહિલા મતદાતા 2,97,80,641 અને અન્ય મતદાતા 5,461 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે તામિલનાડુ માં 1 તબક્કામાં April 18, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

તામિલનાડુ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 39 | No. of Assembly Constituencies: 235
Voting Date: April 18, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 39
No. of Assembly Constituencies 235
Number of Voters 5,89,78,232
Number of Male Voters 2,91,92,130
Number of Female Voters 2,97,80,641
Results
2014 LS ADMK37 PMK1 BJP1 OTH0
2009 LS DMK18 ADMK9 INC8 OTH0
2004 LS DMK16 INC10 PMK5 OTH0
Voting Date: April 18, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS ADMK37 PMK1 BJP1 OTH0
2009 LS DMK18 ADMK9 INC8 OTH0
2004 LS DMK16 INC10 PMK5 OTH0

તામિલનાડુ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

તામિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019