ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

તામિલનાડુ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

તામિલનાડુ લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક તામિલનાડુ પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSThiruvallur
Tamil Nadu
ThiruvallurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
2
Lok Sabha
LSChennai North
Tamil Nadu
Chennai NorthTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
3
Lok Sabha
LSChennai South
Tamil Nadu
Chennai SouthTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
4
Lok Sabha
LSChennai Central
Tamil Nadu
Chennai CentralTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
5
Lok Sabha
LSSriperumbudur
Tamil Nadu
SriperumbudurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
6
Lok Sabha
LSKancheepuram
Tamil Nadu
KancheepuramTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
7
Lok Sabha
LSArakkonam
Tamil Nadu
ArakkonamTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
8
Lok Sabha
LSVellore
Tamil Nadu
VelloreTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
9
Lok Sabha
LSKrishnagiri
Tamil Nadu
KrishnagiriTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
10
Lok Sabha
LSDharmapuri
Tamil Nadu
DharmapuriTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
11
Lok Sabha
LSTiruvannamalai
Tamil Nadu
TiruvannamalaiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
12
Lok Sabha
LSArani
Tamil Nadu
AraniTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
13
Lok Sabha
LSViluppuram
Tamil Nadu
ViluppuramTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
14
Lok Sabha
LSKallakurichi
Tamil Nadu
KallakurichiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
15
Lok Sabha
LSSalem
Tamil Nadu
SalemTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
16
Lok Sabha
LSNamakkal
Tamil Nadu
NamakkalTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
17
Lok Sabha
LSErode
Tamil Nadu
ErodeTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
18
Lok Sabha
LSTiruppur
Tamil Nadu
TiruppurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
19
Lok Sabha
LSNilgiris
Tamil Nadu
NilgirisTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
20
Lok Sabha
LSCoimbatore
Tamil Nadu
CoimbatoreTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
21
Lok Sabha
LSPollachi
Tamil Nadu
PollachiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
22
Lok Sabha
LSDindigul
Tamil Nadu
DindigulTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
23
Lok Sabha
LSKarur
Tamil Nadu
KarurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
24
Lok Sabha
LSTiruchirappalli
Tamil Nadu
TiruchirappalliTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
25
Lok Sabha
LSPerambalur
Tamil Nadu
PerambalurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
26
Lok Sabha
LSCuddalore
Tamil Nadu
CuddaloreTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
27
Lok Sabha
LSChidambaram
Tamil Nadu
ChidambaramTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
28
Lok Sabha
LSMayiladuthurai
Tamil Nadu
MayiladuthuraiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
29
Lok Sabha
LSNagapattinam
Tamil Nadu
NagapattinamTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
30
Lok Sabha
LSThanjavur
Tamil Nadu
ThanjavurTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
31
Lok Sabha
LSSivaganga
Tamil Nadu
SivagangaTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
32
Lok Sabha
LSMadurai
Tamil Nadu
MaduraiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
33
Lok Sabha
LSTheni
Tamil Nadu
TheniTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
34
Lok Sabha
LSVirudhunagar
Tamil Nadu
VirudhunagarTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
35
Lok Sabha
LSRamanathapuram
Tamil Nadu
RamanathapuramTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
36
Lok Sabha
LSThoothukkudi
Tamil Nadu
ThoothukkudiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
37
Lok Sabha
LSTenkasi
Tamil Nadu
TenkasiTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
38
Lok Sabha
LSTirunelveli
Tamil Nadu
TirunelveliTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2
39
Lok Sabha
LSKanniyakumari
Tamil Nadu
KanniyakumariTamil NaduApril 18, 2019
Thursday
Thursday2

ટોચની સ્ટોરીઝ