ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી સિક્કિમ

સિક્કિમ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Sikkim

સિક્કિમ માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. સિક્કિમ થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 32 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે સિક્કિમ માં કુલ 4,26,646 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,17,845, મહિલા મતદાતા 2,07,046 અને અન્ય મતદાતા 2 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે સિક્કિમ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

સિક્કિમ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 32
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 32
Number of Voters 4,26,646
Number of Male Voters 2,17,845
Number of Female Voters 2,07,046
Results
2014 LS SDF1 OTH0
2009 LS SDF1 OTH0
2004 LS SDF1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS SDF1 N/A OTH0
2009 LS SDF1 N/A OTH0
2004 LS SDF1 N/A OTH0

સિક્કિમ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

સિક્કિમ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019