ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી રાજસ્થાન

રાજસ્થાન લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Rajasthan

રાજસ્થાન માં લોકસભાની 25 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 4 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 3 સીટ અનામત છે. રાજસ્થાન થી 10 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 200 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી December 2013 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે રાજસ્થાન માં કુલ 4,81,84,693 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 2,51,15,130, મહિલા મતદાતા 2,30,69,332 અને અન્ય મતદાતા 231 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે રાજસ્થાન માં 2 તબક્કામાં April 29, 2019, May 6, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

રાજસ્થાન નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

કર્ણાટક

રાજસ્થાન

ગુજરાત
No. of Loksabha Constituencies: 25 | No. of Assembly Constituencies: 200
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 25
No. of Assembly Constituencies 200
Number of Voters 4,81,84,693
Number of Male Voters 2,51,15,130
Number of Female Voters 2,30,69,332
Results
2014 LS BJP25 IND0 INC0 OTH0
2009 LS INC20 BJP4 IND1 OTH0
2004 LS BJP21 INC4 IND0 OTH0
Voting Date: April 29, 2019 , May 6, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP25 IND0 INC0 OTH0
2009 LS INC20 BJP4 IND1 OTH0
2004 LS BJP21 INC4 IND0 OTH0

રાજસ્થાન લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

રાજસ્થાન વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019