ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી શેડ્યૂલ

રાજસ્થાન લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

રાજસ્થાન લોકસભા 2019 શેડ્યૂલ

લોકસભાની ચૂંટણી-રાજ્ય-ની ચૂંટણીની તારીખો ભારતીય ચંટણી પંચે માર્ચ 10, 2019નાં રોજ 17મી લોકસભાની ચૂંટણી માટે તારીખો જાહેર કરી હતી. 543 લોકસભા બેઠકોની ચૂંટણી કે જેમા...ગુજરાત....નો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની શરૂઆત 11 એપ્રિલથી થાય છે અને અલગ અલગ સાત તબક્કામાં આ ચૂંટણી 11 મે સુંધી ચાલશે. લોકસભાની 543 બેઠકોની ચૂંટણી ભારતનાં 29 રાજ્યો અને સાત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં યોજાશે અને તેની તારીખો અહીં નીચે મુજબ આપેલી યાદીમાં શોધી શકશો....ચૂંટણીનું સમયપત્રક રાજસ્થાન પ્રમાણે જાણવા માટે અહીં શોધો.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase
1
Lok Sabha
LSGanganagar
Rajasthan
GanganagarRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
2
Lok Sabha
LSBikaner
Rajasthan
BikanerRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
3
Lok Sabha
LSChuru
Rajasthan
ChuruRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
4
Lok Sabha
LSJhunjhunu
Rajasthan
JhunjhunuRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
5
Lok Sabha
LSSikar
Rajasthan
SikarRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
6
Lok Sabha
LSJaipur Rural
Rajasthan
Jaipur RuralRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
7
Lok Sabha
LSJaipur
Rajasthan
JaipurRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
8
Lok Sabha
LSAlwar
Rajasthan
AlwarRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
9
Lok Sabha
LSBharatpur
Rajasthan
BharatpurRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
10
Lok Sabha
LSKarauli-Dholpur
Rajasthan
Karauli-DholpurRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
11
Lok Sabha
LSDausa
Rajasthan
DausaRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
12
Lok Sabha
LSTonk-Sawai Madhopur
Rajasthan
Tonk-Sawai MadhopurRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
13
Lok Sabha
LSAjmer
Rajasthan
AjmerRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
14
Lok Sabha
LSNagaur
Rajasthan
NagaurRajasthanMay 6, 2019
Monday
Monday5
15
Lok Sabha
LSPali
Rajasthan
PaliRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
16
Lok Sabha
LSJodhpur
Rajasthan
JodhpurRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
17
Lok Sabha
LSBarmer
Rajasthan
BarmerRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
18
Lok Sabha
LSJalore
Rajasthan
JaloreRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
19
Lok Sabha
LSUdaipur
Rajasthan
UdaipurRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
20
Lok Sabha
LSBanswara
Rajasthan
BanswaraRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
21
Lok Sabha
LSChittorgarh
Rajasthan
ChittorgarhRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
22
Lok Sabha
LSRajsamand
Rajasthan
RajsamandRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
23
Lok Sabha
LSBhilwara
Rajasthan
BhilwaraRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
24
Lok Sabha
LSKota
Rajasthan
KotaRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4
25
Lok Sabha
LSJhalawar-Baran
Rajasthan
Jhalawar-BaranRajasthanApril 29, 2019
Monday
Monday4

ટોચની સ્ટોરીઝ