ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

પંજાબ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Punjab

પંજાબ માં લોકસભાની 13 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 4 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. પંજાબ થી 7 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 117 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2017 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે પંજાબ માં કુલ 2,04,75,053 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,08,52,972, મહિલા મતદાતા 96,21,574 અને અન્ય મતદાતા 507 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે પંજાબ માં 1 તબક્કામાં May 19, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

પંજાબ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 13 | No. of Assembly Constituencies: 117
Voting Date: May 19, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 13
No. of Assembly Constituencies 117
Number of Voters 2,04,75,053
Number of Male Voters 1,08,52,972
Number of Female Voters 96,21,574
Results
2014 LS AAAP4 SAD4 INC3 OTH0
2009 LS INC8 SAD4 BJP1 OTH0
2004 LS SAD8 BJP3 INC2 OTH0
Voting Date: May 19, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS AAAP4 SAD4 INC3 OTH0
2009 LS INC8 SAD4 BJP1 OTH0
2004 LS SAD8 BJP3 INC2 OTH0

પંજાબ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019