ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી પોંડીચેરી

પોંડીચેરી લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Puducherry

પોંડીચેરી માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. પોંડીચેરી થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. Union Territory માં 33 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2016 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે પોંડીચેરી માં કુલ 9,59,785 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 4,53,362, મહિલા મતદાતા 5,06,330 અને અન્ય મતદાતા 93 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે પોંડીચેરી માં 1 તબક્કામાં April 18, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

પોંડીચેરી નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 33
Voting Date: April 18, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 33
Number of Voters 9,59,785
Number of Male Voters 4,53,362
Number of Female Voters 5,06,330
Results
2014 LS AINRC1 PMK0 INC0 OTH0
2009 LS INC1 PMK0 AINRC0 OTH0
2004 LS PMK1 AINRC0 INC0 OTH0
Voting Date: April 18, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS AINRC1 PMK0 INC0 OTH0
2009 LS INC1 PMK0 AINRC0 OTH0
2004 LS PMK1 AINRC0 INC0 OTH0

પોંડીચેરી લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

પોંડીચેરી વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019