ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી

ઓડિસા લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Odisha

ઓડિસા માં લોકસભાની 21 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 3 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 5 સીટ અનામત છે. ઓડિસા થી 10 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 147 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી May 2014 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે ઓડિસા માં કુલ 3,18,41,171 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 1,63,76,190, મહિલા મતદાતા 1,54,62,049 અને અન્ય મતદાતા 2,932 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે ઓડિસા માં 4 તબક્કામાં April 11, 2019, April 18, 2019, April 23, 2019, April 29, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

ઓડિસા નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

No. of Loksabha Constituencies: 21 | No. of Assembly Constituencies: 147
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 21
No. of Assembly Constituencies 147
Number of Voters 3,18,41,171
Number of Male Voters 1,63,76,190
Number of Female Voters 1,54,62,049
Results
2014 LS BJD20 BJP1 JMM0 OTH0
2009 LS BJD14 INC6 CPI1 OTH0
2004 LS BJD11 BJP7 INC2 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 , April 18, 2019 , April 23, 2019 , April 29, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJD20 BJP1 JMM0 OTH0
2009 LS BJD14 INC6 CPI1 OTH0
2004 LS BJD11 BJP7 INC2 OTH0

ઓડિસા લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

ઓડિસા વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019