ભાષા પસંદ કરો :

લોકસભા ચૂંટણી
હૉમ ચૂંટણી નાગાલેન્ડ

નાગાલેન્ડ લોકસભા ચૂંટણી 2019 | Nagaland

નાગાલેન્ડ માં લોકસભાની 1 સીટ છે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે 0 સીટ છે અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 0 સીટ અનામત છે. નાગાલેન્ડ થી 1 રાજ્યસભા સાંસદ પસંદ થાય છે. State માં 60 વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે. રાજ્યમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણી March 2018 માં થઈ હતી.

2014 ડેટા પ્રમાણે નાગાલેન્ડ માં કુલ 12,09,613 મતદાતા છે. જેમાં પુરુષ મતદાતા 6,13,409, મહિલા મતદાતા 5,96,204 અને અન્ય મતદાતા 0 છે.

લોકસભા ચૂંટણી 2019 માટે નાગાલેન્ડ માં 1 તબક્કામાં April 11, 2019 ના રોજ મતદાન થશે.

નાગાલેન્ડ નું ચૂંટણી પરિણામ May 23, 2019 ના રોજ જાહેર થશે.

મેઘાલય

નાગાલેન્ડ

ગોવા
No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 60
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 60
Number of Voters 12,09,613
Number of Male Voters 6,13,409
Number of Female Voters 5,96,204
Results
2014 LS NPF1 OTH0
2009 LS NPF1 OTH0
2004 LS NPF1 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS NPF1 N/A OTH0
2009 LS NPF1 N/A OTH0
2004 LS NPF1 N/A OTH0

નાગાલેન્ડ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો

રીફ્રેશ ડેટા

નાગાલેન્ડ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો

લોકસભા ઇન્ટરેક્ટિવ મેપ

ચૂંટણી 2019